ความเห็น


ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

การสร้างมูลค่าจากทฤษฎี 3V

Value Added, Value Creation, Value Diversity

ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลง ส่วนงานต้องตระหนักและมีเป้าหมายในการหารายได้เพื่อมาบริหารส่วนงานเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมีคุณค่า

แนวคิดนี้อาจนำไปปรับใช้ในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการของส่วนงาน เช่นการแปลงบทเรียนเป็นหลักสูตรระยะสั้นให้บุคคลทั่วไปได้มาลงทะเบียนเรียน การเปิดหลักสูตรแบบ Pre-Degree/ การให้บริการวิชาการสู่ชุมชนโดยโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดึงงบประมาณจากองค์กรหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี