ความเห็น


ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

สรุป ประเด็นที่ได้

การมององค์กรด้วยข้อเท็จจริงและจากมุมมองของบุคคลที่หลากหลาย จะช่วยให้เห็นภาพขององค์กรที่ชัดเจนมากกว่า และการกำหนดทิศทางขององค์กร หากไม่ทำความเข้าใจให้บุคคลในองค์กรได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ การกำหนดทิศทาง ก็จะมีแต่กลุ่มผู้บริหารที่มองเห็นและเข้าใจ แต่การขับเคลื่อนจะทำได้ยากมาก เพราะคนในองค์กรยังเห็นต่าง ทำให้คำตอบที่ได้มักจะขัดแย้งกันเอง การสื่อสารในองค์กรจึงสำคัญมาก นอกจากการมององค์กรด้วยสมาชิกขององค์กรแล้ว การได้ฟังคนนอก วิพากษ์เกี่ยวกับองค์กร ตามมุมมองและความคิดที่แตกต่าง ก็ทำให้เกิดมุมมองที่กว้างเห็น มองเห็นช่องทางที่เป็นโอกาศมากขึ้น ชอบการนำเสนอของวิทยากรทั้งสองท่าน ท่านหนึ่งสะท้อนมุมมองจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ อีกท่านสร้างสะพานเดินไปยังช่องว่างที่มองเห็น..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี