ความเห็น


วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

สรุป ประเด็นที่โดนใจ

การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นเลิศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลัก 2 R’s คือ

1. Reality จะต้องมองความจริงบนข้อเท็จจริง

2. Relevance ตรงประเด็น

การสร้างหรือกระตุ้นความคิดที่สำคัญที่สุดคือ การตั้งโจทย์

คุณสมบัติของผู้นำที่ประทับใจคือ Dalai Lama’s Leadership Principles

1. อย่าสั่งการ ต้องเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน – การเป็นผู้นำจะต้องมีศิลปะในการพูด เจรจา กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนางานที่รับผิดชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการทำงานพร้อมๆ กับการสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่จำเป็น ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

2. ถ้าต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่าง ต้องฟังและค้นคว้าหาข้อมูล – ผู้นำจะต้องใฝ่รู้ ค้นคว้าหาข้อมูล ตั้งโจทย์ที่ตรงประเด็น หาสาเหตุให้เจอ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนข้อเท็จจริงไม่เฟ้อฝัน

3. อย่าคิดว่าตัวเราคิดถูกทุกเรื่อง หากมีคนที่คิดไม่เหมือนเราซึ่งคุณคิดว่าไม่ถูกต้อง ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ – ผู้นำต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานช่วยคิดเสนอแนวทางและนำไปคิดวิเคราะห์บนข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นอาจจะแตกต่างจากความคิดของเราก็ควรได้นำไปคิดวิเคราะห์ก่อน รวมทั้งต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

4. มีอารมณ์ขัน อย่าโกรธง่าย รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น – ผู้นำต้องมีความเมตตากรุณา มองเห็นถึงทุกข์ สุขของเพื่อนร่วมงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข

5.สอนให้คนรู้จักคิด หาคำตอบได้ด้วยตัวเอง อย่าบอกคำตอบหรือหาทางออกให้ทุกเรื่อง – ผู้นำจะต้องกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานสามารถตั้งโจทย์ปัญหาที่ตรงประเด็น หาสาเหตุของปัญหา วิธีแก้ปัญหา ประเมินทางเลือก โดยผ่านการสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนเอง และการชี้แนะของผู้นำ

6.มีความรับผิดชอบ – ผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบในคำพูดและการกระทำ เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งไม่ประมาท

วิเคราะห์ประเด็นท้าทาย สำหรับการทำงานของม.ทักษิณ

จะต้องหาให้เจอว่า ม.ทักษิณเก่งหรือชำนาญในเรื่องใด…..

สิ่งที่ชำนาญนั้นมาต่อยอดบนความคิดสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าเพิ่มและสื่อสารอย่างกว้างขวาง…………

ปรับตัวให้เข้ากับโอกาสใหม่ๆ มีเครื่อข่ายที่เข้มแข็ง...........

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี