ความเห็น 3044985

KM วันละคำ : 650. จัดการความรู้ในเกณฑ์คุณภาพ

เขียนเมื่อ 

"ถ้าเราอยากเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง ลองพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสิ"