ความเห็น 3044613

ปิดม่านชีวิต"หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

กราบคารวะท่านด้วย ขอแสดงความเสียใจกับคุณเพชรฯและเครือญาติตระกูล "จอมดวง" ด้วยนะคะ