ความเห็น 3044477

ปิดม่านชีวิต"หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

ร่วมไว้อาลัยม่อนไข จอมดวง ผู้เป็นแบบอย่าง

และปลูกฝังความดีงามให้กับลูกหลาน และคนรุ่นหลังจ้ะ

ขอให้ม่อนไข จงไปสู่สวรรค์อันสุขนิรันดร์กาลจ้ะ