ความเห็น 3043515

คำถามเริ่มต้นในการค้นหาภาวะผู้นำพลังบวก (Discovery your AL)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมประทับใจตัวเองครับที่ได้เป็นที่พึ่งสำหรับน้องและแม่ ครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้นำและภาวะผู้นำเป็นแน่ ผมประทับใจทุกครั้งที่ให้คำปรึกษาแม่และน้องเวลาเจอเรื่องไม่สบายใจ หลักการของผมคือให้หัดดูอารมณ์ดูว่าอารมณ์ไปว่าไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทำให้เวลาพบปัญหาที่ไม่สบายใจก็จะรู้อารมณ์แล้วจะคลายความทุกร้อนใจไม่สบายใจและมีสติแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาที่ดำรงสตินั้น