ความเห็น 3043032

รับพร...."หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-อายุ วรรณะ สุข พละ ครับอาจารย์

-ปีหน้าเราจะมาร่วมฉลองอายุ 106 ปีด้วยกันอีกนะครับ 55

-ขอบคุณครับ