ความเห็น 3042983

๓๖๑. เล่าเรื่องในโรงเรียน..บันทึกแรกแห่งปี ๒๕๕๙

Preecha
IP: xxx.229.120.65
เขียนเมื่อ 

ชอบใจประโยค "ไม่ต้องนำสถานศึกษาไปเปรียบเทียบกับใคร...โดยไม่ลืมข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคและความขาดแคลน..." ผมคิดว่าข้อความนี้ คือ ปรัชญาการบริหารโรงเรียนของท่าน เมื่อมีนโยบายอะไรเข้ามา ก็ต้องนำมาเข้าพิจารณาความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความสอดคล้องกับปรัชญานี้ก่อน ก่อนที่จะแปลงนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลด