ความเห็น 3041299

อินเดีย : จุดบรรจบพบกันของสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก (2-166)

เขียนเมื่อ 


ยอดพุทธคยา วัดโมกขธรรมาราม วัดที่ผมพาลูกน้องชาวพม่า มาสร้างเจดีย์ที่นี่ครับ