ความเห็น 3040698

ปลูกไผ่หวานในป่ายาง...อีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

ยังไม่ได้ลองปลูกเลยครับยาย

แต่ข้อมุลของพี่กานดา น่าจะ ok

พรุ่งนี้จะหาหน่อกล้วยลองปลูกหัวทิ่ม ดูครับ

ขอบคุุณยายธีมากนะครับ