ความเห็น 3040372

รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Together)

คุณครูอนงค์
IP: xxx.77.150.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ดีที่ใช้ในการทำรายงานได้