ความเห็น 3039978

อภิชญา วรพันธ์ : สภาวะของความเป็น..บ้าน

กิ่งกาญจน์ รำไพ
IP: xxx.7.183.128
เขียนเมื่อ 

การจากลาบางครั้งนำพามาซึ่งความโหยหา ความเศร้าโศก มาให้กับคนใกล้ชิดและคนที่รัก แต่การจากลาที่อยู่ท่ามกลางของคนที่รัก และวางใจ ทำให้การเดินทางช่างน่ารื่นรมย์ และเป็นสุขซึ่งคิดว่าผู้จากลาน่าจะนำพาความสุขนั้นติดไปด้วยใจที่เปี่ยมสุข ถึงแม้ว่าที่สุดท้ายไม่ใช่บ้านของตนเองก้อตาม ขอให้การเดินทางไกลครั้งนี้เป็นสุขและสู่สุคตินะคะ