ความเห็น 3039832

หยาดน้ำฝน...หยดน้ำตา... เมื่อครูลานักเรียน

เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทายวันหยุด, ที่เหมือนลมหายใจได้หยุดพัก

ด้วยความระลึกถึงนะครับ