ความเห็น 3039821

Team-based Learning (TBL) คืออะไร

เขียนเมื่อ 

จากบันทึกอาจารย์

"...การสอนแบบ TBL ครูต้องเป็น experts..."

พี่ยังสงสัยตรงนี้ค่ะ ว่าจำเป็นหรือที่ครูต้อง expert ในทุกเรื่อง

ครูมีโอกาสที่จะไม่รู้ หรือ รู้น้อย ในบางเรื่องได้หรือไม่ ครูจะมีโอกาสเรียนรู้จากผู้เรียนได้หรือไม่ ส่วนตัวพี่คิดว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้