ความเห็น 3039285

อภิชญา วรพันธ์ : สภาวะของความเป็น..บ้าน

เขียนเมื่อ 

มีดอกไม้มามอบให้..เจ้าค่ะ...กับคำว่า.."บ้าน"....