ความเห็น 3038366

(บันทึก)...ของ..คน..(สาว)..น้อย..วัยดึก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้าค่ะ..คุณหมอ..nui.."สองภาพนี้บอกเราว่า"..."มีมืดก็มีสว่าง...ความเปลี่ยนแปลงคือ..ปรกติ"...


ขอบพระคุณกับความสว่างที่ได้มา..บนความหมาย..ของอักษร..แลภาพภาษาบอกจินตนาการ..เจ้าค่ะ...