ความเห็น 3038362

(บันทึก)...ของ..คน..(สาว)..น้อย..วัยดึก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สองภาพนี้บอกเราว่า มีมืดก็มีสว่าง ความเปลี่ยนแปลงคือปกติ