ความเห็น 3038327

(บันทึก)...ของ..คน..(สาว)..น้อย..วัยดึก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

อดทน หรือ ทนอด ผมว่าสิ่งที่ได้ใกล้เคียงกัันนะครับ