ความเห็น 3038267

(บันทึก)...ของ..คน..(สาว)..น้อย..วัยดึก..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..อาจารย์ขจิต.(คนวัย ดึก)..จะพยายาม.."ตั้งสติ".เขียน..อย่างระมัดระวังเพราะ..ในสถานะการณ์ปัจจุบัน..ที่ศาสนาความเชื่อ..กำลังจะกลาย.เหตุและผล.เป็นจุด.ด่าง..(กลายรูปกลายพันธุ์)..เหมือน..(.มะเร็งขั้นตอนสุดท้าย)...ลุกลามจิตวิญญาณ ได้อีกหนึ่งสาเหตุ.....


Imagine all the people living for today, sharing all the world, you may say l 'm a dreamer...


But I'm not the only one...I hope someday you jion us..and the world will live as one...


ขอต่อท้ายด้วยคำร้อง ที่ดังก้องไปทั่วโลก..หนึ่งใน บีทเทอล ที่...ไปแล้ว เพราะ "เจอดี"...กับคำว่า"ตาย"....
มีต้นไม้ที่รอดปากเหยี่ยวปากกามาฝาก..สักต้นนี้อายุประมาณยี่สิบปี..มีเส้นผ่าศูย์กลางที่..ประมาณ ห้าสิบเซนติเมตร..เจ้าค่ะ..ที่ไร่..นะเจ้าคะ..