ความเห็น 3035216

ซาตานในรางวัล

เขียนเมื่อ 

"การฝึกสอนหมา..มีปรัชญาว่า...หมา..ทำงานเชื่อฟังคำสั่ง..เพราะมัน..ต้องการรางวัล ที่มาหลอกล่อ ให้มันทำงานเชื่อฟังคำสั่ง..คนก็เช่นกัน...(แต่หมากับคน..คงคิดไม่เหมือนกัน)..แม้ว่าจะเดินอยู่บนเส้นทางปรัชญาเดียวกัน..." ก็ตาม..