ความเห็น 3035183

ซาตานในรางวัล

เขียนเมื่อ 

เท่าที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนนอกกรุงเทพ เด็กๆที่ไปได้รางวัลแบบเดี่ยวๆนั้นมักจะเป็นเพราะเป็นเด็กที่มีต้นทุนดีอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นเพราะการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียน ในขณะที่เด็กส่วนใหญ่ก็ไปตามระบบ ส่งเสริมให้สอบได้คะแนนดีๆ โดยสนใจในการเรียนรู้ชีวิตของเด็กๆน้อยกว่าโรงเรียนและครูสมัยก่อนๆนะคะ