ความเห็น 3034888

เพลงฉ่อย...ป๋วย ๑๐๐ ปี

เขียนเมื่อ 

ชอบใจพ่อเพลงแม่เพลง ระลึกถึงอาจารย์ป๋วยครับ