ความเห็น 3034775

คำนำหนังสือ สุข...สงบใจในแสงสุดท้าย: ปัญญาปฏิบัติของพยาบาลการดูแลแบบประคับประคอง

เขียนเมื่อ 

สังคมอบอุ่น..คือ..take care..กันและกัน..นะเจ้าคะ...(ยายธีค่ะ)

มีดอกไม้นี้มาฝาก..ใบไม้นี้..ก็เป็นส่วนหนึ่ง..ที่สามารถต่อ..ชีวิตได้..แต่อย่างไรก็ตาม..ธรรมชาติบอกเราว่า

สรรพสิ่งอยู่ได้(ในโลก)ก็เพราะ ด้วยรัก..แล..เมตตาต่อกัน..