ความเห็น 3033846

"ตัวกู (ดู) ของกู"

เขียนเมื่อ 


...แท้! สรรพสิ่ง มีแก่น กากกระพี้
ย่อมไม่มี ประเด็น ถกกังขา
สิ่งพบเห็น เป็นประจักษ์ กักปัญญา
คือบ้างบ้า ยึด"ตน" จนเกินงาม