ความเห็น 3033387

(บันทึก)...."ความรัก"...........ท้องฟ้า...น้ำ...แล..ทะเล....ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

เขียนเมื่อ 

ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ท้องฟ้า ผืนทราย และแผ่นน้ำ จะไม่สนทนา และบอกรักกัน -กระมังครับ