ความเห็น 3032407

อาชีพบริการ มิใช่ "ข้ารับใช้"

เขียนเมื่อ 

ทาสที่แท้..ทาสตนเอง..ไม่ยอมปลดปล่อย..(และคงเป็น..เช่นนั้นเอง..นะเจ้าคะจึงยุ่งวุ่นวายกันอยู่ทุกวันๆ..)