ความเห็น 3031926

ขอความเห็น เรื่องโฆษณารับทำวุฒิการศึกษาและบัตรประชาชน

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์วิจารณ์

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ มิจฉาชีพชัดๆครับ เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องจับตัวมาให้ได้ครับ เป็นการทำลายเครดิกของประเทศชาติเป็นอย่างชัดๆ

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท