ความเห็น 3031731

ขอความเห็น เรื่องโฆษณารับทำวุฒิการศึกษาและบัตรประชาชน

เขียนเมื่อ 

ผมข้องใจตรงที่บอกว่า "เข้ารับปริญญาได้" ด้วยนี่ครับ ถ้าทำได้จริงนี่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับระบบการศึกษาของไทยเพราะแสดงว่าไม่ได้ทำเพียงคนเดียวแต่มีการทำเป็นระบบและเข้าถึงในสถาบันการศึกษาด้วยครับ

ถ้าหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาของไทยเรามีฝ่ายสืบสวนล่อซื้อเพื่อจับขบวนการปลอมแปลงเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ก็น่าจะดีไม่น้อยครับ