ความเห็น 3031400

"พนักงานมหาวิทยาลัย"

กอบกิจ สิทธิธนกานต์
IP: xxx.29.217.206
เขียนเมื่อ 

กฏหมายได้รับการแก้ไขให้มีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น ครูประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา ฯลฯ สามารถเสนอผลงานเพื่อเลื่่อนระดับได้ เช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับว่า เราถนัดแนวไหน อยากอยู่ที่ใด ใกล้บ้าน/ไกลบ้าน ใกล้ที่ทำงาน/ไกลที่ทำงาน ในกรุง/นอกกรุง/ชนบท เท่านั้นเองครับ.