ความเห็น 3030813

ระบบการศึกษาในประเทศไทย: ความผิดพลาดที่ร้ายแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนจบ

เขียนเมื่อ 

จากประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยที่ทำงาน ยอมรับว่า เงินเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่ำเกินไปจริง ๆ ถ้าเขามาจากยุโรปหรืออเมริกาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอยู่ได้ แต่ถ้ามาจากฟิลิปปินส์ ก็คงไม่เดือดร้อนนัก แม้กระทั่งครูที่มาจากประเทศจีน ปัจจุบันก็ไม่อยากมาเพราะไปที่อื่นเช่น ญี่ปุ่น เงินเดือนสูงมาก แต่อาจารย์จีนที่ทางมหาวิทยาลัยจีนส่งมาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนจำเป็นต้องมาตามหน้าที่ (ไม่มาไม่ได้--การเมืองนิด ๆ) ได้ข่าวว่าเกี่ยงกันมา แต่ก็มีการเรียกร้องให้จัดหาที่พักที่เหมาะสม มีเครื่องปรับอากาศ ครัวและห้องนอนอย่างดี ซึ่งก็ได้รับตามนั้น แต่อาจารย์ฝรั่งทั้งหลายสมัครมาด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคัดเลือก ก็ดีพอควร วุฒิการศึกษาเหมาะสม บุคลิกภาพเหมาะสม ผ่านการประเมินทุกคน เงินเดือนต่ำเกินไป ยังสงสัยว่าเขาตกงานที่บ้านเกิดหรือไร หรือมาเพื่อแสวงหาชีวิตที่สมถะ หาครอบครัว หรือเป็นสายลับ ครูที่สอนตามโรงเรียนทั่วไปไม่น่าจะมีสภาพที่ดีกว่านี้ เห็นใจนะ

ปัจจุบันนี้เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษโดยภาพรวม ไม่ได้เกิดจากจ้างครูเงินเดือนต่ำเพียงอย่างเดียวนะ