ความเห็น 3029999

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ใบบุญ

วัวชนชอบกินหญ้าดาน หญ้าบ้านๆพื้นเมือง

ถ้าเป็นหญ้านำเข้าส่งเสริม ก็หญ้าลู่ซี่ หญ้าแปงคูล่า ก็ชอบ