ความเห็น


Workshop

  • ในแนวคิดปลูกกับเก็บเกี่ยว จะนำมา Apply กับตัวท่านเองและพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไรโดยเน้น 3V’s เป็นหลัก
  • แนวความคิดเรื่องผู้นำ เพื่อเอาชนะอุปสรรค
  • Good to Great
  • ทฤษฎีตัว T
  • Focused Leaders

นำมา Apply กับผู้นำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สำเร็จหรือไม่ ถ้ามี อุปสรรคคืออะไร

กลุ่มที่ 1

แนวคิดปลูกกับเก็บเกี่ยว ปลูกเรื่องสร้างศักยภาพให้คนในองค์กรและนำไปใช้ได้ในวันข้างหน้า เรื่องให้บุคลากรให้เห็นเป้าหมายสร้างเป้าหมายและเห็นเป้าหมายเดียวกัน มี Passion ในส่วนบุคคล มีพลังในการทำงาน เสริมความรู้ทักษะ ทาง Social Media

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยดี

การเก็บเกี่ยว คือดึงศักยภาพของเขาออกมา มี Motivation

สรุป ถ้าเป้าชัด มีการทำและคัดผู้นำขึ้นมาและอยู่บนพื้นฐานและการให้เกียรติในศักดิ์ศรีของแต่ละคน

อ.จีระ: ศักยภาพอันไหนบ้างที่จะปลูกเพิ่มเติม มี Happiness at work วิ่งไปเป้าหมายเดียวกัน และมี Passion ร่วมกัน ต้องมีทักษะในการสื่อสารในองค์กร พูดอย่าให้คนอื่นเสียหาย อย่าทำให้คนอื่นเกลียด อ.ชอบปลูกมนุษย์ชั่วชีวิต

ต้องมี knowledge และความใฝ่รู้ กระเด้งไปในการ Apply สอนอย่างเกิดความน่าเบื่อ

ที่คณะถ้าเราบริหารความเป็นเลิศยังไม่พอต้อง มีการมอบอำนาจ Motivation , inspiration ขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีแรงบันดาลใจด้วย

กลุ่มที่ 2

การที่จะปลูกต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน การทำงานเป็นทีม คือเราจะต้องรู้ว่าแต่คนในองค์กรมีความสามารถด้านไหนบ้างในการทำงานเป็นทีม เราต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ให้แต่ละคนรักและทำงานเพื่อองค์กร และดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้และทำงานร่วมกัน

พูดในภาพรวมในคณะ ผู้นำในความเป็นส่วนตัว ความถ่อมตัว ซึ่งในขณะเกิดขึ้นแล้วในคณะ ขอบคุณทีมงานที่ทำให้พวกเรามาถึงวันนี้ เปรียบกับภาวะผู้นำที่เป็นอยู่ พบว่าผู้นำบางท่าน เป็นคนที่สร้างตำนานเล็กๆ ในการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

อ.จีระ: ต้องวัฒนธรรมองค์กร การต่อรอง การตัดสินใจ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายคือ Vision ต้องมี Respect ดึงศักยภาพคือการเก็บเกี่ยว ที่คณะของเราขึ้นอยู่ที่ผู้นำและกลุ่มพวกเราทุกคนมาทำงานร่วมกัน Motivate ให้ทำงานเป็นเลิศ

ต้องมีการแชร์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในองค์กร ต้องมีคนทำประโยชน์ให้กับคณะ ต่อยอด ถ่ายทอด รุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นต้น เราต้องถ่อมตัว ยกย่องคนอื่น ก่อนที่จะให้คนอื่นมาทำดีกับเราก่อน อย่าเป็นคนกร่าง ต้องเน้นเป็นความจริง ต้องเป็น Partner ในองค์กร

กลุ่มที่ 3 :

โฟกัสการปลูกที่งานวิจัย องค์กรความรู้ด้านวิจัยดีเลิศ แต่ทำอย่างไรให้พัฒนางานวิจัยให้ทำงานเป็นทีม และบูรณาการร่วมกันที่อยู่ในภาคและคณะ โดยมีสิ่งที่ตกลงร่วมกันอย่าเอาข้อจำกัดมาปิดบังเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานร่วมกัน และผลประโยชน์ต้องตกลงให้แน่นอนตั้งแต่ต้น ควรชัดเจน เพราะสุดท้ายจะล้มเหลวในการทำงานครั้งนี้

นำองค์กรไปสู่เป็นเลิศ เพิ่มมูลค่า ให้เกิด 3V's ทำร่วมกับอุตสาหกรรมและองค์กรอื่น ดึงคนจากข้างนอกมาร่วมกัน

คณะเรามีในหลายด้าน แต่ขาดแรงขับเคลื่อน ยังไม่มองไปในทิศทางเดียวกัน ต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อให้สู่เป้าที่วางไว้

อ.จีระ: มันคือความโปร่งใส คือทุนทางจริยธรรม และ ทีมเวิร์ค สำคัญ จึงอยากให้กลับไปดู 8K's, 5K's คิดนอกกรอบให้เกิด 3V's ขึ้น

ต้อง มีความ Win Win อยู่ในความถูกต้อง และมี Network กับต่างประเทศด้วย ขอให้จับแนวตรงนี้ให้ได้ ต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงาน

คณบดี ม.อ.ปัตตานี : สิ่งที่ได้มากที่สุดความจำเป็นที่จะนำพาองค์กรยืนและเป็นกำลังหลักในประเทศได้ เราไม่ค่อยได้มาฝึกอบรมด้านนี้มากนัก ทำให้ขาดอย่างยิ่ง วันนี้เรื่องนี้สำคัญมากในการอบรมและนำมาใช้ วันนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความสุขร่วมกัน สุดท้ายคือการฝึก LPD ร่วมกัน เกิดเป็น Team Working ร่วมกัน เราจะเก็บชัยชนะเล็กๆ แบบนี้ ต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี