ความเห็น


บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการอบรม การสร้างผู้นำในอนาคต (Leadership Development Project - LPD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี

1. เรียนรู้จากท่านอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในทางวิชาการ เรียก Target

2. ทรัพยากรมนุษย์มีค่า แต่ Human เราต้องเสียค่าเสียโอกาส

ต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐศาสตร์ ในวันนี้ได้อะไรที่จะคุ้มกับค่าเสียโอกาสบ้าง Return on investment

ทฤษฎี Learning How to Learn คือกระตุ้นให้เราคิดและแลกเปลี่ยนกัน

Process คือฟังและปะทะกับความจริง Leader คือต้องมีเป้าหมาย หลักสูตรนี้ดีเพราะเริ่มต้นจากผู้นำก่อน

โดยเริ่มจาก แนวปลูก เก็บเกี่ยว Motivation

ทำให้สำเร็จ คือ Leadership หากมีปัญหาต่างๆ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ทุกท่านสามารถมี Leadership ได้ สามารถทำงานให้สำเร็จได้ get thing done

ในหนังสือ ของ Jim collins พูดไว้ ในหนังสือ Leadership ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ และถ่อมตัว

ให้ท่านสำรวจตัวเอง ค้นหาตัวเอง ใน 3 ชั่วโมง มีตรงไหนบ้างที่ฟังแล้วปะทะกันเกิด impact กับเรา ทำให้เกิดพลัง มุ่งไปหาเป้าหมาย

แนะนำตัวเอง วันนี้อยากได้อะไรและความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเอง

อ.สุพัฒน์ : ชอบฟัง และได้อ่านเอกสาร อ. ประทับใจที่บอกว่า Leader ก็ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง จะค้นหาตัวเอง และนำไปใช้กับตัวเองในงานที่รับผิดชอบ

อ.จีระ : Leader คือใครก็ได้ ที่ได้รับในสังคมและมีบทบาท

อ.สร่าง : สิ่งที่จะได้ในวันนี้ เป็นคนให้ความรู้ เพื่อนำไปสอนเด็ก

อ.จีระ : ต้องให้เด็กฝึกให้ออกความคิดเห็น เห็นโลกภายนอก self Learning สร้างให้เด็กได้คิดได้พูด อ.ต้องมีความอดทนในการสอนเด็ก อย่าดาวกระจาย Leader & Learner อย่าเพื่อสอบอย่างเดียว

อ.รองคณบดี : ตัวเองมาทำงานบริหาร แต่ไม่มีทักษะ อยากเรียนรู้จาก อ.เพราะจะได้นำไปใช้งานได้

อ.จีระ : ถ้าเรารู้จักกันแล้ว ทุกคนก็มีต้นทุนในการเจรจาเท่ากัน สามารถหารือกันต่อไปได้ วันนี้เราต้องบริหาร stakeholder ก่อน

อ.รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ : ได้รับโอกาสมาทำตำแหน่งบริหาร เพราะเคยทำมาก่อน แต่ประสบการณ์จะช่วยเรา ได้เรียนรู้จากอ.หลายท่าน และอ.ระดับประเทศ ได้โอกาสที่จะรับฟังความรู้และมาใช้กับงานที่และใช้กับลูกศิษย์ด้วย ถือว่าได้รับโอกาสมาในวันนี้

อ.นิตยา : สาขาสถิติประยุกต์ เข้ามาช่วยไม่ได้ตั้งใจเป็นหัวหน้าภาค แต่เมื่อทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุด เรียนรู้จากรุ่นพี่ ขาดความมั่นใจในหลายอย่าง วันนี้ได้มาอบรมคงจะดีขึ้น

ฝ่ายสนับสนุน : ทำด้านนักวิชาการศึกษา ทำวิทยาการหลักสูตร งานดูแล บริหารการศึกษา คาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

อ.จีระ : ถึงไม่ใช่อาจารย์แต่ต้องพึ่งฝ่ายสนับสนุน เท่ากัน เขาต้องรู้และแม่นยำ Knowledge industries ต้องเป็นขนมปังกับไข่ดาว ต้องช่วยกันในการหาแหล่งข้อมูลเรื่องนี้สำคัญมาก อยากให้กำลังใจฝ่ายสนับสนุน

อ. : สอนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าภาค คาดหวัง ชอบว่าอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในห้อง Lab วันนี้กลับไปแล้วจะเป็นผุ้บริหารที่ดี

อ.จีระ :Leader ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง บริหารคนเก่งและไม่เก่งให้ทำงานร่วมกัน Leader ต้องบริหารคนอื่นให้ได้

อ.เทียนทิพย์ : เกษตรและอาหารสัตว์ ตำแหน่งคณบดี ดูว่าตัวเองเด็กเกินไป ได้รับแรงกระตุ้นและศักยภาพในเราออกมา

อ.จีระ : ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว อย่าให้หมดสภาพ ต้องขึ้นมาให้ได้ ต้องปะทะกับคนเก่งให้ได้ จะทำให้เราโตขึ้นมาได้ อยากสนับสนุนให้อ.ไปประชุมในต่างประเทศและ Network กับต่างประเทศด้วย เราต้องสร้างแนวร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

อ.สิทธิศักดิ์ : เป็นผู้บริหาร หัวหน้าภาคในวิทยาศาสตร์ มีบุคลากร กว่า 60 กว่าคน เราได้รับโอกาสยิ่งใหญ่และไม่ได้มาบ่อย ก็เลยคว้าโอกาสนั้น คณบดีให้โอกาสได้มาฝึกด้านนี้ อยากมี อ.เป็นต้นแบบ ค้นหาว่าสิ่งไหนที่เหมาะกับตัวเองและนำมาใช้ได้บ้าง

อ.จีระ : ต้องชื่นชมคณบดี ที่ได้สร้าง networking และได้มีโอกาสที่ได้มีการมาแชร์กัน และนำมาแบ่งปันในกลุ่ม

อ.สุนันท์ : เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร อยากเห็นการบริหาร การที่ไปชักจูงให้น้องๆ ที่ค้นหาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งยากมาก ได้วิธีการที่จะไปกระตุ้นให้น้องๆมีเป้าหมายในการได้รับฟังในครั้ง สร้างแรงบันดาลใจ

อ.จีระ :Leader ที่จะใช้เป็น Leader ในการเอาชนะอุปสรรค ต้องโฟกัสในตัวเอง ผมจะนำ Level 5 Leader ในหนังสือ Good to great มาใช้ในการบรรยายในครั้งนี้

อ.ริชาร์ด : หัวหน้าแผนกวิชาเคมี วันนี้คิดว่าเกิดแรงบันดาลใจในการปรับปรุงภาวะผู้นำและการบริหารได้มากขึ้น

อ.มนูญ : อยู่สำนักส่งเสริมฯ พึ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาคฯ ความกังวลว่าเมื่อได้รับงาน ทำอย่างไรให้คนในภาคยอมรับการทำงานของเรา ขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน โอกาสในการเรียนกับ อ.จีระ ได้ยาก จึงอยากเรียนรู้จากอ.และได้แนวคิดในการร่วมอะไรได้อย่างเต็มประสิทธิภาค

อ. : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอะไรที่น่าเบื่อการมาฟังในวันนี้ได้รับอะไรบ้างและเป็นประโยชน์ในปรับเปลี่ยนได้มาก

อ.จีระ : อยากให้เปลี่ยนแนวคิด สร้างพลัง ในทุกๆครั้ง

อ.นภารัตน์: ให้โอกาสในการเรียนรู้ สิ่งที่คาดหวัง ในการมีจุดยืน การบริหารคือสิ่งที่ท้าทาย ความมุ่งหวังและคาดหวังสูง อาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกมา การบริหารคนยากที่สุด มนุษย์ยากแท้หยั่งถึง

อ.จีระ : การเจออุปสรรคต้องมีแต่ให้มาทำร้ายเรา ให้เอาอุปสรรคมาเป็นโอกาส ความสำเร็จต้องมาจากอุปสรรคทุกคน

คาดหวังจากวันนี้จากประสบการณ์ที่อ.ถ่ายทอด ทำงานด้านวิเทศและวิจัย หนักใจแต่ รู้สึกได้ฟังครั้งจะทำให้ได้รับความรู้มาก และจะนำไปปรับใช้ต่อไป

อ.จีระ : ได้เลือกแนวเรื่องผู้นำ เพื่อเอาชนะอุปสรรค

 • Good to Great
 • ทฤษฎีตัว T
 • Focused Leaders

Cultivation is necessary but harvesting is more important" Quotations ทำอย่างไรถึงจะดึงเอาความเป็นเลิศออกมา

ปลูกพืชล้มลุก.. 3-4 เดือน ปลูกพืชยืนต้น.. 3-4 ปี ปลูกพืชคน.. ทั้งชีวิต ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผมได้เปรียบคืออ.ต่อเนื่อง ต่อเนื่องและต่อเนื่อง อยากให้ท่านต่อเนื่องเหมือนที่อ.ทำ ในคณะแพทย์ที่ทำอยู่จะเป็นตัวเชื่อมและเพื่อให้เกิดมูลค่าในคณะ

“The Net worth of Microsoft is 5% physical assets, 95% human imagination คือการเอาจินตนาการดึงออกมา

วัตถุประสงค์ในวันนี้

 • เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้นำสำหรับผู้นำองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 • มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้
 • นำแนวคิดไปปฏิบัติต่อไป

ใช้การปะทะกันทางปัญญา Learning How to Learn เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้คิดและแสดงความคิด วิเคราะห์ไปกระทบกับทฤษฎี 2 R's เลือกตรงประเด็นและเน้นความเป็นจริง และนำไปต่อยอดในอนาคต เป็น 3V's คือ Value Added และ การคิดร่วมกัน คือ Value Creation ตัวที่ 2 และจะทำให้เกิดความหลากหลาย ที่เป็น Harmony เกิด Value Diversity

คนเราเกิดมาเท่ากัน แต่จะเพิ่ม Input อะไรเข้าได้บ้าง การได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยคนที่เรียนมากกว่ารายได้ต้องมากกว่า แต่ข้อเสียคือวัดจากจำนวนปีที่เรียน เป็นความคิดเห็นของอ.ใน 8K's ข้อ 2-8 ในการทำงานต้องมี Passion ต้องมีความกระหายในการทำงาน ต้องใฝ่รู้ และมีความสุขในการทำงาน มีบรรยากาศในการทำงาน Happy workplace

อยากให้ลองดูว่าท่านมีประเด็นอะไรบ้าง ตามที่ผมทำ เช่น

1.สุขภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมไม่หักโหม (Healthy)

2. ชอบงานที่ทำ (Passion)

3. รู้เป้าหมายของงาน (Purpose)

4. รู้ความหมายของงาน (Meaning)

5. มีความสามารถที่จะทำให้งานสำเร็จ (Capability)

6. เรียนรู้จากงานและลูกค้าตลอดเวลา (Learning)

7. เตรียมตัวให้พร้อม (Prepare)

8. ทำงานเป็นทีม อย่าทำงานคนเดียว (Teamwork)

9. ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมงานและลูกทีม (Coaching)

10. ทำงานที่ท้าทาย (Challenge)

11. ทำงานที่มีคุณค่า (Enrichment)

และต้องสนใจเรื่อง การควบคุมอารมณ์ ในทฤษฎี ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

 • Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์
 • Knowledge Capital ทุนทางความรู้
 • Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม
 • Emotional Capital ทุนทางอารมณ์
 • Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม

แต่มีการควบคู่กันไป เอา new knowledge และ Creativity ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

blue Ocean คือถ้าจะทำอะไรก็ต้องทำอะไรที่แตกต่าง และทำให้สำเร็จ จะแข่งอะไรก็ไปหาสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น จะได้ไม่ต้องเกิดแข่งขัน

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วย 8K’s + 5K’s และการบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ

 • Standard มีมาตรฐาน
 • Quality มีคุณภาพ
 • Excellence มีความเป็นเลิศ
 • Benchmarking เทียบเคียงกับคู่แข่งได้
 • Best Practice เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีที่สุด

การเก็บเกี่ยว การบริหารทุนมนุษย์ให้เป็นเลิศ ซึ่งผมเรียกว่า ช่วงการเก็บเกี่ยว เพราะแต่ละคนมีความสามารถ แต่จะใช้หรือสามารถดึงเอาศักยภาพออกมาใช้ได้มากแค่ไหน..นำมาสู่ทฤษฎีที่สำคัญ อีก 2 ทฤษฎี คือทฤษฎี 3 วงกลม,ทฤษฎี HRDS

ที่เราอยู่ในขณะคือบ้าน บ้านน่าอยู่หรือไม่ ต้องมีการพัฒนาและบริหารความเป็นเลิศ ทฤษฎี 3 วงกลม

เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ Competencies

มีบุคลากรมีความรู้ มีสมรรถนความสามารถ / มีคนเก่ง

ต้องมี เรื่อง ทฤษฎี HRDS เพื่อการสร้างทุนแห่งความสุข การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • Happiness
 • Respect
 • Dignity
 • Sustainability

ถ้าเราจะ Motivate เราต้อง Motivate ในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย นอกเหนือจากตำแหน่ง เงินเดือน โบนัส เน้นทั้ง 4 ตัว ในทฤษฎี HRDS เพื่อสู่ความยั่งยืน นี่คือทฤษฎีการเก็บเกี่ยว

Entrepreneurial Competency ในคณะ ต้องมี

 • มีความคิดริเริ่ม
 • มีความคิดในเชิงผู้บริหาร
 • เผชิญหน้ากับความล้มเหลว
 • บริหารความเสี่ยง
  • เน้นเรื่อง People Skill
  • เน้นเรื่อง Vision
  • เน้นเรื่องการสร้าง Trust

อยากให้คณบดีนำและให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและก้าวไปด้วยกันและทุกคนมีส่วนร่วม

Functional Competency

คือ ความรู้ที่เราต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน เช่น วิศวกร ต้องฝึกเรื่องช่าง บัญชีก็ต้องฝึกเรื่องบัญชี

Organizational Competencyเน้นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ให้องค์กรมีการศึกษาเรื่อง Reengineering, Six Sigma, การปรับองค์กร, TQM, วัฒนธรรมองค์กร, การทำงานเป็นทีม, การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Leadership Competency

ภาวะผู้นำเป็นตัวเอาชนะอุปสรรค ไปสู่ความสำเร็จ สรุปก็คือ Executionจะขอเน้น Leadership เท่านั้นในวันนี้ ซึ่งจะขอเสนอ 3 แนว

แนวคิดที 1 : Leader ของ Jim Collins

 • มีความรู้ทักษะ และเชี่ยวชาญและพฤติกรรมที่ดี
 • ทีมเวิร์ค
 • บริหารจัดการ
 • ทำมากกว่าเป็น Manager คือมองอนาคต มองไกลจัดการกับคนได้
 • การถ่อมตัว ความมุ่งมั่น

แนวคิดที่ 2 : ทฤษฎีตัว T คือ ทฤษฎีตัว T คล้ายความรู้ประเภท Micro (ลึก) รู้จริง กับ Macro (กว้าง)

แนวคิดที่ 3 : คิดว่า แนวคิดของ Daniel Goleman จากหนังสือ Harvard business Review เรื่อง LEADERSHIP : The Focused Leader น่าจะ Apply กับ อาจารย์ในสายการศึกษา ม.อ.ได้ดี จริงหรือ

แนวคิด Goleman

Focusing on Yourself

1.Self-awareness

2.Self-control

Focusing on Others

1.The empathy triad เป็นห่วงคนอื่นๆ

2.Building relationships

Focusing on the Wider World

-มองโลกในมุมกว้าง Global Competency

Focusing on Innovation

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี