ความเห็น 3029845

หมาเครียด!!!

เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่า ทุกข์ หรือ สุข

มิได้อยู่ที่ใด หรืออะไรเป็นเหตุ

มันอยู่ที่....ใจ...ของเรา นั่นแล....