ความเห็น 3029672

ให้ความนัยนำคำของเราไป...

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่ชุมชนใดคะ