ความเห็น 3029563

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต

ได้ไปพักผ่อนที่บ้านสวนครูหยินแล้วมีพลัง

กลับมาลุยงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว

และงานสถานที่ท่องเที่ยวปลอดเหล้า ไม่ได้หยุดบ้าน

แล้วไปต่องาน ของ สช นักสานพลัง นนส ที่สตูลพรุ่งนี้

ยังมีความสุขในการทำงาน