ความเห็น 3029384

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

เคยไปนำเสนอที่มราชภัฏสุราษฏร์ และภูเก็ต โอเนนะคอมเม้นดี และไม่เครียดเกินไป ได้ความรู้มากจากผู้ทรงที่เชี่ยวชาญ