ความเห็น


การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสะท้อนคิดเมื่อบรรลุผลจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้สู้ผลสัมฤทธิิ์ที่ดีจากประสบการที่นำการสะท้อนคิดมาใช้เราจะรู้ได้ว่านักศึกษาของเราที่แท้จริงในเนื้อหา บทเรียนที่ทำให้เป็นปัญหาสำหรับการเรียนของตัวนักศึกษาเองคืออะไรบางคนถนัดที่จะจดจำบันทึกบางคนชอบที่จะถ่ายทองแต่ไม่มีโอกาสหรือความกล้าแสดงออกแต่เมื่อได้มีการสะท้อนคิดยอมรับความคิดเห็นของกันและกันก้สู่การเรียนรู้ที่ทำให้เกิดเป็นแนวทางใหม่สำหรับตัวเองเพื่อการนำไปใช้ต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี