ความเห็น 3028989

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีน้องมะเดื่อ

ได้ทำกิจกรรมภสษาอังกฤษ กับอาจารย์ ขจิต

สนุกมากๆ

ครูหยินครูเสริม และน้องแพรมาช่วยกิจกรรม

อาจารย์ ขจิตด้วย