ความเห็น 3028735

หญ้าคอมมิวนิสต์ (หญ้าขจรจบ)

เขียนเมื่อ 

แถวบ้านมีมากเลยครับ

เอาของต่างประเทศมาต้องระวังเลยครับ

ผมไปถึงตรังวันที่ 17 สิงหาคม ทำกิจกรรมวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่โรงเรียนย่านตาขาวฯของครูหยินครับบัง

ขอบคุณมากๆครับ