ความเห็น 3028205

อิทธิพลของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต่อระบบการเมืองไทย (ตอนที่๑)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ เป็นข้อเท็จจริงลึกๆ แบบวงในที่มีคุณค่ามาก ประชาชน โดยเฉพาะคนสาธารณสุขควรรับทราบค่ะ