ความเห็น 3027901

​การพิจารณาอายุของผิวและเนื้อโลหะ จาก ลักษณะของสนิม

เขียนเมื่อ 

ยิ่งอ่านทบทวนหนังสือของอาจารย์ทั้ง ๕ เล่มบ่อยๆยิ่งเข้าใจมากขึ้นครับ..เดี๋ยวนี้ผมติดตามอาจารย์ทางเฟสบุ๊คทุกวันครับ..ขอบคุณอาจารย์ในความรู้ครับ..

นับถือ..