ความเห็น 3027875

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๗๐. คิดคนเดียว

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำไปเป็นกรณีศึกษาสอนเด็กๆ ประถมในห้องของตนเองนะค