ความเห็น 3027372

(97) บันทึก 'มัดจำ' ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่างสองหน่วยงาน

เขียนเมื่อ 

วันนี้มีเหตุให้กลับมาค้นหาบันทึกนี้ จึงมีโอกาสอ่านความเห็นอีกครั้ง อ่านรอบนี้ มีความรู้สึกประทับใจความเห็นของคุณ nui นะคะ เพราะรอบตัวดิฉันมีแต่ผู้รู้มากมาย รู้หลายเรื่อง ยกเว้นเรื่องเดียว .......(กรุณาเติมคำในช่องว่าง) เราจึงควรมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ