ความเห็น


ผมเห็นด้วยว่าระบบสำคัญกว่าบุคล อุดมศึกษาของเรามีแต่รูปแบบแต่ไม่เอาเนื้อหา ภาควิชาจะต้อง

เป็นหลักในทางวิชาการ ไม่ใช่คณะ ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่คณะมีมากและซำ้ซ้อนกับสำนักอธิการบดี คณะ

ควรเป็นที่ประสานงานเท่านั้น แม้ในสภามหาวิทยาลัยก็เน้นแต่การเลือกคณบดี ส่วนหัวหน้าภาควิชาซึ่งควรจะเป็นผู้นำหลัก ก็ไม่สนใจ บางมหาวิทยาลัยบอกว่าหัวหน้าภาควิชาไม่ใช่ตำแหน่งผู้บริหาร

แต่รองคณบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการเป็น นี้เป็นตัวอย่างระบบ ที่สำคัญอาจารย์ใหม่ถูกจับให้สอนและทำงานธุรการ ขาดระบบmentor ที่เป็นหัวใจในการสร้างอาจารย์รุ่นใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี