ความเห็น 3026787

บัณฑิตเมื่อ 15 ปี ทีแล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ๆบัญฑิตทุกๆท่าน

พี่หมอเปิ้น ชอบอ่านหนังสือ มสธ.จัดให้อ่าน

คุณมะเดื่อ เปลี่ยนไปหลายเอก แต่จบโท รุ่นแรก สุดยอด

ท่าวอญ่า พากเพียรเป็น 10 ปี มสธ.รอได้

ชิ่นชม นับถือ ด้วยความจริงใจครับ

...............