ความเห็น


เรียน   เสาวนีที่เคารพ

      หนูได้อ่านงานของพี่แล้วได้รับความรู้ดีมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  และได้นำภาพภาพแหล่งเรียนรู้ลงในบล็อกด้วย   ดีมากเลย

 

                                  ภัสกาญจน์   หอมจันทร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี