ความเห็น 3025748

"ปล่อย ..."

เขียนเมื่อ 

ปล่อย วาง ว่าง ... ครับอาจารย์ ^_^