ความเห็น 3025018

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (44) รอคอย

เขียนเมื่อ 

มาคาระวะ..ผู้เดินทาง..ที่แท้จริง...เจ้าค่ะ..(ใช่..ข้าพเจ้าหมายความเช่นนั้นจริงๆ)...

มีผู้เดินทางคนนั้น..มาฝาก เจ้าค่ะ...